19.01.2017

Nabór wniosków


Informujemy, że dysponujemy jeszcze środkami na  współfinansowanie przedsięwzięć programowych organizowanych przez kina należące do SKSiL.

Informacja dotyczy kin, które wyczerpały limit przyznany na podstawie wniosku zbiorczego oraz kin, które takiego wniosku nie składały.

 

Wnioski należy złożyć do dnia 6 lutego 2017 r.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia będą musiały być rozliczone do dnia 31 marca 2017 r.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem wnioski należy zgłaszać co namniej 21 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Galeria