19.01.2017

Kluby filmowe


W roku 2017 Filmoteka Narodowa będzie kontynuowała obsługę programu wsparcia klubów Filmowych.

 

Zasady, na jakich pomoc ta będzie udzielana określa „Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych”. Program, tak jak dotychczas, finansowany będzie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dlatego jego realizacja będzie możliwa corocznie po uzyskaniu przez Filmotekę Narodową stosownej dotacji – co zwykle następuje na przełomie marca i kwietnia. Wcześniej będziemy przeprowadzali nabór i ocenę wniosków od klubów filmowych. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie ich do 28 lutego 2017 r.

 

Szablon wniosku mogą Państwo pobrać poniżej. Po jego wypełnieniu prosimy o złożenie go w formie pisemnej w biurze Filmoteki Narodowej, ul Puławska 61, 00-975 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „klub filmowy” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klubyfilmowe@fn.org.pl

Sprawy Klubów Filmowych prowadzi pani Maria Maciąg: e-mail: mkornacka@fn.org.pl telefon: (22) 845 50 74 wew. 013 oraz (22) 880 03 63

Galeria


Pliki do pobrania