06.04.2017

1. Forum Edukacji Filmowej


W dniu 5 kwietnia br.,siedzibie Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi odbyło się 1. Forum Edukacji Filmowej, zorganizowane jako forma  plenarnego spotkania Zespołu ds. Młodej Widowni SKSiL. Na Forum obecni byli przedstawiciele SKSiL, organizatorów programów edukacyjnych – Kino Szkoła oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, dystrybutorów filmowych, organizatorów festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży i innych form aktywności na rzecz edukacji filmowej. Wśród poruszonych w trakcie dyskusji tematów znalazły się:

- rating filmów dla dzieci,

- dystrybucja filmów dla dzieci,

- motywowanie środowisk nauczycielskich do współpracy z kinami realizującymi edukację

  filmowo-medialną,

- reforma systemu edukacji,

- oferta programowa Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,

- współpraca z Fundacją Legalna Kultura i Centrum Sztuki Dziecka w zakresie działalności

  edukacyjnej,

W sprawie, której na Forum poświęcono najwięcej czasu – kategoryzacji wiekowej filmów – zebrani zarekomendowali rozwiązanie polegające na ograniczeniu się do systemu opisu filmów, indeksującego zawarte w nich zagrożenia dla młodego widza. Realizacja systemu będzie jednak możliwa pod warunkiem chęci współpracy w tej sprawie ze strony dystrybutorów filmów.

Galeria