01.06.2017

FINA rozpoczęła działalność


1 czerwca 2017 rozpoczęła działalność Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), nowa państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należeć będzie między innymi gromadzenie, katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i uposzechnianie polskiej kultury audiowizualnej.

Minister kultury prof. Piotr Gliński  powołał na p.o. dyrektora FINA dr hab. Katarzynę Chałubińską-Jentkiewicz, pełniącą w latach 2011–2017 funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Galeria