11.08.2017

44. Ińskie Lato Filmowe


Rozpoczyna się 44. Ińskie Lato Filmowe, jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych.

W  programie filmowym festiwalu znajdą się m.in. następujące pozycje:

  • Najnowsze kino polskie (polskie produkcje fabularne i dokumentalne, filmy krótkometrażowe i długometrażowe spotkania z twórcami, prelekcje, debaty ponad 35 filmów);
  • Kino Naszych Sąsiadów (przegląd najnowszych i najciekawszych propozycji z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji);
  • Przegląd Filmów Izraelskich;
  • Let's Dance - cykl filmów o tańcu;
  • Dokumenty świata - obrazy współczesności (blok filmów poruszających aktualne problemy kulturowe i społeczne);
  • Zaprzyjaźnione festiwale w Ińsku (m.in. 48h;
  • Sezon 2015/2016 (roczne podsumowanie najciekawszych filmów w polskich kinach);
  • Filmy i bajki dla dzieci i młodzieży;
  • Kino w plenerze.

Więcej informacji na stronie: http://www.ilf.org.pl/44/index.php/festiwal

Galeria