05.02.2018

Kluby filmowe


W roku 2018, wzorem lat ubieglych, planujemy obsługę programu wsparcia klubów Filmowych.

 

Zasady, na jakich pomoc ta będzie udzielana określa „Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych”. Program, tak jak dotychczas, finansowany będzie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dlatego jego realizacja będzie możliwa corocznie po uzyskaniu przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny stosownej dotacji – co zwykle następuje na przełomie marca i kwietnia. Wcześniej będziemy przeprowadzali nabór i ocenę wniosków od klubów filmowych. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie ich do 4 marca 2018 r.

 

Szablon wniosku mogą Państwo pobrać poniżej. Po jego wypełnieniu prosimy o złożenie go w formie pisemnej w biurze Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego , ul Puławska 61, 00-975 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „klub filmowy” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klubyfilmowe@fn.org.pl

Sprawy Klubów Filmowych prowadzi pani Maria Maciąg: e-mail: mkornacka@fn.org.pl telefon: (22) 845 50 74 wew. 013 oraz (22) 880 03 63.

Galeria


Pliki do pobrania