30.09.2015

Filmowe pojedynki VIII


W Łodzi w dniach 30 września- 2 października odbędzie się gólnopolska imprez FILMOWE POJEDYNKI VIII. ZAGUBIENI W FILMIE, ZAGUBIENI W ŻYCIU..., Impreza adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, a także do ich nauczycieli. Nadrzędnym celem imprezy jest poszerzenie wiedzy filmoznawczej uczestników, ich umiejętności analityczno-filmowych, dotyczących różnych sposobów odbioru filmu współczesnego, a także uświadomienie jego społecznego

oddziaływania.http://www.edukacjafilmowa.pl/kalendarium/item/1475-filmowe-pojedynki-viii