02.06.2017

Filmowe Małe Ojczyzny


Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis", Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej w Warszawie, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi zapraszają do udziału w projekcie „Filmowe małe ojczyzny", dofinansowanym ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt „Filmowe małe ojczyzny" jest skierowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli wszystkich etapów nauczania oraz kinomanów zainteresowanych historią Polski. Ma na celu wzmocnienie świadomości historycznej, estetycznej, etycznej i kulturowej oraz wzmocnienie zaangażowania patriotycznego odbiorców, którego istotnym elementem jest aktywne przywracanie pamięci lokalnej oraz odkrywanie historii „małych ojczyzn”. Ponadto projekt „Filmowe małe ojczyzny” ma stanowić inspirację do dalszego odkrywania i dokumentowania historii lokalnej oraz przyczynić się do promowania idei lokalnego patriotyzmu

http://edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/analizy-filmow/item/2763-filmowe-ma%C5%82e-ojczyzny

Galeria