01.09.2018 - 30.06.2019

Akademia Polskiego FilmuAkademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, prowadzony na poziomie akademickim.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów oraz projekcji dwóch filmów. Akademia powstała w Warszawie w 2009 roku. W kolejnych latach doszły filie w: Łodzi, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu. W roku akademickim 2014/2015 dołączyły Gliwice.

Akademia Polskiego Filmu została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach, otwarta jest również dla wolnych słuchaczy, niezależnie od wieku, czy wykształcenia. Wykładowcami są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski, a także krytycy filmowi. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

Program Akademii, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie – napisał dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii.

Akademia Polskiego Filmu powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest głównym organizatorem projektu. Organizatorem Akademii w Gliwicach jest kino studyjne AMOK.

Akademia Polskiego Filmu została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach. Obecnie wykłady APF są uznawane za zajęcia fakultatywne bądź ponadprogramowe przez: Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowską Akademię im. A. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołę Wyższą i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

W Gliwicach honorowy patronat nad Akademią Polskiego Filmu objął

rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik.

Organizatorzy liczą, że dziekani poszczególnych wydziałów oraz stworzą studentom możliwość uznawania APF jako przedmiot zbieżny z efektami kształcenia wybranych przedmiotów, realizowanych na poszczególnych kierunkach.

Każdy uczestnik/uczestniczka Akademii Polskiego Filmu może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia, potwierdzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Warunkiem otrzymania dyplomu będzie udokumentowanie uczestnictwa w zajęciach  wszystkich czterech semestrów Akademii. Po każdym semestrze istnieje także możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie Akademii.

 

 

 

Dlaczego warto umożliwić studentom wybór APF jako przedmiotu fakultatywnego lub ponadprogramowego

 

Program Akademii Polskiego Filmu umożliwia nabycie wiedzy nie tylko na temat filmu, ale i sztuk plastycznych, wizualnych oraz ich technik warsztatowych. 

 

Narracje filmowe pomagają odbiorcom interpretować zjawiska społeczne, kulturowe czy też polityczne.

 

Przemysł audiowizualny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki światowej. Angażuje specjalistów wielu branż, zarówno z zakresu nowych technologii, jak i humanistyki. Wiedza, jaką  studenci nabędą na zajęciach APF pozwoli podnieść im kompetencje i ułatwi poruszanie się zarówno we współczesnym świecie cyberkultury, jak i na trudnym rynku pracy. 

 

Chcąc kreować gry komputerowe, bądź wizualizacje, pracować w przyszłości w telewizji, radiu, czy domach mediowych, produkować filmy, warto nauczyć się poruszać po świecie ruchomych obrazów.

Nie sposób tu wymienić wszystkich korzyści uczestniczenia w APF. Zaznaczmy jedynie, że Akademia ze swoim programem daje solidne podstawy dla tych, którzy będą w przyszłości tworzyć przemysł audiowizualny, czy też zarządzać projektami zawierającymi treści humanistyczne.

 

Dodajmy, że z przeprowadzonych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej badań wynika że ok. 80 proc. dzieci i młodzieży pozyskuje wiedzę o świecie właśnie z  filmu.

 

Gorąco zachęcam do współpracy

Koordynatorka projektu i opiekun naukowy APF w Gliwicach

Dr Urszula Biel

 

 

Uczestniczące kina