01.10.2018 - 30.06.2019

Młodzieżowa Akademia Filmowa Kino SokółProgram edukacji filmowej realizowany od 2004 roku w kinie SOKÓŁ w Nowym Sączu skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjum i średnich. Każdej projekcji towarzyszy powiązana z jej tematem prelekcja filmoznawcy i dyskusja po seansie oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Celem projektu jest uzupełnienie szkolnego programu nauczania o elementy tam nieobecne (bądź na które nie ma czasu), a które silnie związane są ze współczesnością. Autorzy projektu pragną w różnorodny sposób uwrażliwić młodych widzów na współczesną kulturę audiowizualną, której rola w otaczającym nas świecie staje się coraz bardziej kluczowa. Kształtować świadomych, wrażliwych odbiorców, potrafiących krytycznie spojrzeć na odbierane komunikaty. Pokazują też, że kino i inne media współczesne, przy odpowiednim użytkowaniu, mogą stać się prawdziwym oknem na świat, być przyczynkiem do poznawania ciekawych postaci i zgłębiania interesujących zagadnień.

 

Uczestniczące kina