01.09.2016 - 30.06.2017

SZAFA


Szkolna Akademia Filmowa  SZAFA jest kompleksowym programem przeznaczonym dla szkół podstawowych, gimnazjum, liceum. Program składa się z różnych poziomów, a każdy z nich dotyczy innego rodzaju szkoły (trzyletni program dla liceum i gimnazjum oraz dwuletni dla szkół podstawowych z podziałem na kl. 1-3 i 4-6

Głównym celem programu Szkolnej Akademii Filmowej „Szafa” jest promowanie wartościowego kina wśród dzieci i młodzieży. W programie prezentujemy historię kina, rodzaje, style, kierunki i tendencje, uczymy języka filmowego. Młody widz ma niepowtarzalną okazję poznać arcydzieła filmowe i spotkać się z wybitnymi twórcami filmu. Program oparty jest na polskim i europejskim kinie artystycznym. Przybliżamy w nim również takie pojęcia jak dokument i animacja.

Dla każdej grupy wiekowej zaplanowanych jest w ciągu roku szkolnego 9 spotkań. Każde spotkanie poprzedzone jest prelekcją lub prezentacją multimedialną. Dobór tematów jak i filmów dostosowany jest do każdej grupy wiekowej.

         Celem naszego programu jest nie tylko promowanie dobrego kina, ale również zapoznanie młodych ludzi z dorobkiem polskiej kinematografii, zwłaszcza z dokumentem i animacją.

 

Pełny program programu edukacyjnego jest dostępny na stronie:   www.szafa.edu.pl

Uczestniczące kina