01.09.2016 - 30.06.2017

Akademia Filmowa


Celem realizacji Akademii Filmowej jest:

- zwiększenie kompetencji kulturowych uczestników,

- przygotowanie do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego

- umożliwienie pogłębionego odbioru filmu dzięki prowadzeniu wstępów pokazujących kontekst filmu

- zmniejszenie barier dostępu do kultury

- kształtowanie przyzwyczajeń odbiorczych kontaktu z filmem jako sztuka a nie tylko rozrywką

. profil merytoryczny zajęć (historia filmu, literatura w filmie, warsztaty filmowe itd.: Tematyka wykładów obejmuje: - wartościowanie tekstów kultury, - filmową adaptację dzieła literackiego, zależności między literaturą a filmem (praktyki odbiorcze), historii kina (początki kina), procesu tworzenia filmu (budowa scenariusza)

Pliki do pobrania

Uczestniczące kina