Klasztor. Pan Vig i zakonnica

The Monastery. Mr. Vig and the Nun
Opis

 

Zakonnica Amwriosza oraz matuszka, jej przełożona, właśnie przyjechały do zamku Jorgena Laursena Viga w Danii. Ze swojego klasztoru w Rosji przywiozły mu ikonę. Starcowi ikona się podoba. Czyni znak krzyża, zachwyca się, jest wyraźnie wzruszony. Ale ikony nie całuje... Nie uznaje jej za świętą. Z pomocą Amwroszii chce w swoim zamku założyć prawosławny klasztor. Unika jednak ostatecznej decyzji i przekazania zamku na własność prawosławnego kościoła. Pojawiają się kolejne zakonnice. Mijają dni, a zamek coraz bardziej ulega zmianom – odtąd ma służyć świętości, o która Vig zabiegał, a której konsekwencji nie przewidział.