Głos Sokurowa

Sokurovin ääni
Opis

Znakomity dokument Leeny Kilpeläinen o Aleksandrze Sokurowie, mistrzu światowego kina.

Film powstawał w czasie pięciu lat. W dokumencie opartym na sześciu wywiadach, kręconych w sześciu różnych zakątkach Petersburga, spotykamy wyjątkowego artystę. Miasto poznajemy oczami Sokurowa, który oprowadza widza po miejscach mu bliskich, miejscach, w których czuje się jak w domu.

            Ta atmosfera intymności i zaufania przenika cały filmowy esej. Sokurow opowiada o prowadzonej przez całe życie walce o wolność artystycznej wypowiedzi, co jest zachęcającym wprowadzeniem do twórczości rosyjskiego mistrza.

            Dokument przedstawia okres 35. lat twórczości artystycznej reżysera w skrajnie zmieniających się okolicznościach politycznych i społecznych: od czasów stagnacji za Breżniewa, przez pierestrojkę, upadek Związku Radzieckiego, pierwsze lata wolności, aż do Putinowskich rządów silnej ręki.

            Z tego punktu widzenia, refleksyjna podróż przez Rosję znajduje kolejnego sukcesora tradycji tych wszystkich wielkich artystów, którzy swoim życiem użyczają głosu niewygodnej prawdzie.

Antti Alanen, Narodowy Instytut Audiowizualny (Finlandia)

Zwiastun i galeria