Mam dość!

Kappen!Opis

Gdy to zgranej grupy przyjaciół dołącza Emiel stopniowo przekształca ją w gang. Jeden z napadów kończy się rozpoznaniem sprawcy.