13.09.2017 -

Konferencja Kin Studyjnych w KielcachRozpoczęła się VI Konferencja Kin Studyjnych. W programie znajdą się interesujące prezentacje, znakomite filmy oraz warsztaty podnoszące kwalifikacje. Więcej informacj na stronie: http://www.cyrkedison.org/6kksil.php