01.03.2019 -

KinomaturyProjekt Kinomatury jest alternatywną wersję powtórzenia i usystematyzowania wiedzy o lekturach obowiązkowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.
Projekt uwzględnia łączenie wiedzy literackiej z filmową, uwrażliwia na inny odbiór utworów, a jednocześnie zwraca uwagę na umiejętność analizy oraz interpretacji tekstów kultury, jakimi są filmy.