09.03.2019 -

24. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego 'Sacrofilm'Zamojski przegląd filmów religijnych zrodził się w czasie dużego zapotrzebowania na kino rozrywkowe. Na początku w prezentacjach filmów o nie najlepszej jakości uczestniczyła niewielka grupa młodzieży, zgromadzona przez ks.Wiesława Mokrzyckicgo. Od pierwszej edycji "Sacrofilmu" księdzu w sukurs przyszedł dyrektor kina "Stylowy" Andrzej Bubeła i po wielu dyskusjach, impreza zaczęła nabierać coraz bardziej interesującego kształtu. Weszła też do stałego kalendarza kulturalnych wydarzeń w mieście.

W tegorocznym programie projekcje filmów o tematyce religijnej, metafizycznej i egzystencjalnej, prelekcje, wykłady oraz spotkania z twórcami filmowym.

Uczestniczące kina