30.04.2019 -

Kino Wolność. NAUKA WYZWOLONA (edukacja poza schematem)Wolność niejedno ma imię, wiele kolorów i form.  Może się przejawiać na wiele sposobów. Demokracja jest formą wolności politycznej, czyste, świeże powietrze i nieskażona przyroda stwarza wolność natury. Nieskrępowana niczym wyprawa w monumentalne góry otwiera wolność umysłu, podobnie jak  podróż w najdalsze rejony naszego globu – uzmysławia nam, że może istnieć wolność bez granic. Analogicznie dzieło sztuki wykraczające poza normy socjalne, kulturowe czy obyczajowe – bada, a często poszerza granice wolności artystycznej wypowiedzi. Takich i wielu innych kolorów i imion wolności dotyczyć ma cykl prezentacji filmowych, spotkań i dyskusji,  pod nazwą KINO WOLNOŚĆ, który proponujemy w nowym 2019 roku. Raz w miesiącu - zapraszamy do CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie do sali kina KinoPort, które na jeden wieczór przemieni się w KINO WOLNOŚĆ, gdzie po interesującym seansie filmowym spotkamy się z inspirującymi ludźmi i w ożywionej dyskusji poszerzymy horyzonty naszej myślowej wolności.