09.08.2019 -

Historia w FilmieInstytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zapraszają na szóstą edycję Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „HISTORIA w FILMIE”, traktujących o najnowszej historii Polski. Filmowe spotkania odbywają się raz w miesiącu, od marca 2019 r. do lutego 2020r. Każdy seans poprzedzony jest wstępem historyka, zaś po pokazie planowana jest dyskusja
z udziałem widzów. Pokazy filmowe są okazją do spotkania miłośników filmu oraz historii, rozszerzenia wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz dyskusji i wymiany myśli.

Uczestniczące kina