30.03.2020 -

Forum Wokół Kina odwołane49. Forum wokół kina zostaje odwołane, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce.
 
W trosce o zdrowie uczestników i organizoatorów, a także  o rangę imprezy, organizatorzy  wraz ze Stowarzyszeniem Kina Polskie postanowili całkowicie odwołać letnią edycję. Mamy nadzieję, że zimowa impreza odbędzie się bez przeszkód i odbije się szerokim echem, a przede wszystkim zmobilizuje i zainteresuje ludzi kina rozwiązaniami  kryzysu, jaki powstał w naszej branży w związku z tą epidemią.