Kontakt

Biuro Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
e-mail: sks@fn.org.pl

Andrzej Goleniewski -Kierownik Działu Edukacji
Katarzyna Terlecka - Szef biura, sprawy dystrybucji, tel.: (22) 18 24 540, (22) 88 00 384, (22) 88 00 363, katarzyna.terlecka@fina.gov.pl
Grażyna Czapska - sprawy kin studyjnych i lokalnych, tel.:(22) 18 24 542, (22) 542 10 94, grazyna.czapska@fina.gov.pl
Jakub Horecki - sprawy raportowania, Sieci Polskich Kin Cyfrowych oraz projektu E-Cinema, tel.:(22)18 24 546, (22) 542 10 93. jakub.horecki@fina.gov.pl
Urszula Silwon-Bublej - sprawy programowe, edukacja, promocja, tel.: (22) 18 24 543, (22) 88 00 384, (22) 88 00 363, urszula.silwon@fina.gov.pl
Maria Maciąg - sprawy kin studyjnych i lokalnych, tel.: (22) 18 24 547, maria.maciag@fina.gov.pl