SKSiL

Dołącz do nas

Zastanów się czy Twoje kino spełnia lub może spełniać wymogi programowe określone w Regulaminie SKSiL. Jeżeli tak, to wypełnij deklarację przystąpienia do SKSiL oraz Kwestionariusz Kina. Czekaj na kwalifikację, po której pomyślnym zakończeniu otrzymasz "Umowę przystąpienia do SKSiL", zapraszamy!