SKSiL

Rada Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Informujemy, że zakończyliśmy wybory do Rady Kin Studyjnych i Lokalnych 2016.

Biorąc pod uwagę wyniki Państwa głosowania, Andrzej Goleniewski – Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – podjął decyzję o powołaniu następujących osób do Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych:

 

Grupa Śląsk

Adam Pazera  – kina studyjne

Andrzej Littman   – kina lokalne

 

Grupa Południe

Robert Skrzydlewski – kina studyjne,

Anna Niziołek  - kina lokalne

 

Grupa Centrum                               

Maciej Malangiewicz  – kina studyjne

Krystyna Michalska – kina lokalne

                 

Grupa Zachód:

Piotr Zakens – kina studyjne

Katarzyna Kubacka – kina lokalne

 

Grupa Północ:                                                   

Natalia Piotrowska – kina studyjne

Anna Knap - Morzyk – kina lokalne

 

Grupa Warszawa:

Michał Komońprzedstawiciel

 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Regulaminu SKSiL dającego Dyrektorowi FN prawo powiększenia składu Rady o cztery osoby, których działalność ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania SKSiL, zaproszeni do pracy w Radzie zostali :

 

- Małgorzata Kuzdra

- Bożena Gierat

- Andrzej Kawala

- Bolesław Drochomirecki