SKSiL

Rada Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Członkowie Rady:

 

Grupa Śląsk

Urszula Biel  – kina studyjne

Anna Papierzańska   – kina lokalne

 

Grupa Południe

Iwona Nowak – kina studyjne,

Grzegorz Krzywonos - kina lokalne

 

Grupa Centrum                               

Maciej Malangiewicz  – kina studyjne

Zbigniew Magdziarz – kina lokalne

                 

Grupa Zachód:

Piotr Zakens – kina studyjne

Katarzyna Kubacka – kina lokalne

 

Grupa Północ:                                                   

Natalia Piotrowska – kina studyjne

Konrad Lenkiewicz – kina studyjne

 

Grupa Warszawa:

Marlena Gabryszewskaprzedstawiciel

 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Regulaminu SKSiL dającego Dyrektorowi FN prawo powiększenia składu Rady o cztery osoby, których działalność ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania SKSiL, zaproszeni do pracy w Radzie zostali :

 

- Anna Morzyk

- Bożena Gierat

- Andrzej Kawala

- Bolesław Drochomirecki