Projekty

Kino społeczne

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

Do udziału zapraszamy kina z Sieci Kin Lokalnych i Studyjnych, działających w małych i średnich miejscowościach (do 60 tys. mieszkańców), o różnym statusie prawnym - z jednej strony działających przy lokalnym domu kultury, z drugiej - prywatnych. Stawiamy na kina aktywne, które szukają nowych wyzwań, mające nietuzinkowe pomysły, za pomocą, których chcą wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Do pilotażowej edycji projektu, realizowanej na przełomie 2015/2016 roku, zaprosiliśmy kino Fenix z Łowicza oraz kino Iskra z Augustowa. Wspólnie zrealizowaliśmy szyte na miarę tych dwóch miejsc, działania.

DLACZEGO KINA STUDYJNE ?

Lokalne kina to ważne miejsca na lokalnych mapach kultury. Stoją dziś przed dużym wyzwaniem. Z jednej strony, dzięki postępującej cyfryzacji, coraz częściej mogą skutecznie konkurować z multipleksami, a ich zakorzenienie i - często - ambitniejszy repertuar, pozwalają na budowanie relacji z odbiorcami. Z drugiej, coraz silniej zdają sobie sprawę tego, że aby te relacje były trwałe, muszą przechodzić podobną drogę jak inne instytucje kultury: domy kultury, biblioteki czy muzea. Zmiany te dotyczą sposobu nawiązywania interakcji z odbiorcami, włączania ich w budowanie oferty, nawiązywania lokalnych partnerstw. Budowanie trwałej i inspirującej dla kina współpracy z lokalnymi społecznościami – a więc tworzenie tego, co nazywamy ideą KINA SPOŁECZNEGO to wyzwanie dla tych, którzy szukają nowych dróg rozwoju . Podczas wspólnych działań odpowiemy na następujące wyzwania:

 • Jak sprawić, żeby w lokalnych i studyjnych kinach biło serce społeczności?
 • Co zrobić, żeby nie tylko prezentowały filmy i edukowały, ale także były miejscem spotkań, przyciągały oddolne działania, ożywiały miejscowość?
 • W jaki sposób małe kina mogą stać TRZECIM MIEJSCEM – miejscem współdziałania ludzi z różnych pokoleń i budowania kapitału społecznego?
 • Jak budować społeczność wokół kina?
Tych, którzy chcą poszukać odpowiedzi razem z nami zapraszamy do udziału w programie KINA SPOŁECZNE.

DLACZEGO WARTO ?

Działania zrealizowane w podczas pilotażu Łowiczu i Augustowie oraz nasze wieloletnie doświadczenia pracy z instytucjami kultury wskazują na następujące efekty:

 • rozpoznanie potrzeb, stylów życia i opinii o kinie wśród wybranej grupy,
 • zbudowanie relacji z konkretną grupą odbiorców,
 • wypracowanie gotowych scenariuszy działań aktywizujących społeczność lokalną,
 • uruchomienie/wzmocnienie grupy wolontariuszy współpracujących z kinem,
 • zainicjowanie stałego działania, które kino może włączyć do swojej oferty,
 • wypracowanie konkretnych narzędzi pozwalających w ciągły sposób pozostawać kontakcie i zbierać opinie/potrzeby odbiorców,
 • uruchomienie nowych form promocji działania,
 • poznanie narzędzi/metod z zakresu animacji kultury i diagnozy lokalnej, które będą przydatne zespołowi kina w przyszłości.

CO MOŻEMY RAZEM ZROBIĆ?

W ramach oferty proponujemy trzy usługi:

1. SPOŁECZNE ARCHIWUM WSPOMNIEŃ

To propozycja budowania więzi kina z lokalną społecznością poprzez kolektywne zbieranie wspomnień/opowieści/artefaktów związanych z historią kina.

Kiedy można zastosować : to propozycja dla wszystkich kin posiadających historię. Im dłuższą tym lepiej . Szczególnie dla tych,które chcą do swoich działań przyciągnąć seniorów, uruchomić współpracę międzypokoleniową.

Dla kogo: działania związane z kolektywnym budowaniem archiwum wspomnień w pierwszej angażują grupę jaką są seniorzy. Będą przydatne także tam gdzie wartością może być współpraca międzypokoleniowa.

PRZYKŁAD: Dowiedzieliśmy się że kino jest wrośnięte w pamięć mieszkańców. Nie sądziłem, że aż tak. Kino było i jest rodzajem centrum kultury. Ono funkcjonuje w ludziach, łączy ich.
Pokazaliśmy, że kino jest nie tylko instytucja, która chce zarobić z biletów oraz popcornu, ale że jest miejscem dla nich – w którym my ich przywitamy i pożegnamy, w którym mogą porozmawiać z nami i mieć miejsce do rozmowy ze sobą nawzajem (pracownik kina Iskra w Augustowie).
Relacje z wydarzeń na facebooku kina: https://www.facebook.com/events/1682067672079032/

FILM ze wspomnieniami mieszkańców:
https://www.youtube.com/watch?v=18CkeKNO80Q

2. UCHO KINA

To propozycja działania, które pozwala poznać potrzeby i wejść w dialog z wybraną grupą społeczną. Może być szczególnie przydatna, kiedy kino chce pozyskać nowych odbiorców lub odzyskać tych, którzy kiedyś do kina przychodzili. To rozwiązanie testowaliśmy w Łowiczu w kinie Fenix.

Kiedy można zastosować : kiedy kino wyraźnie diagnozuje, że ma „problem“ z wybraną grupą, która nie korzysta/lub korzysta w niewystarczającym stopniu z oferty kina np. młodzież.

Dla kogo: istotą działania jest intensywne zaangażowanie możliwie szerokiego zespołu kina oraz zaproszenie do wspólnych działań - diagnostycznych i badawczych przedstawicieli grupy do, której chcemy się zbliżyć/o której chcemy się więcej dowiedzieć.

PRZYKŁAD: Mieliśmy świadomość tego, że nie potrafimy znaleźć z młodzieżą nici porozumienia. Od kilku lat obserwowaliśmy jak systematycznie zmniejszała się ilość młodzieży wśród widzów, ale brakowało nam wiedzy i impulsu do tego, żeby zmienić ten stan rzeczy. Te kilka dni wspólnej pracy z ę pomogło nam zrobić duży krok w kierunku nawiązania bliższej relacji tą grupą. Otworzyły nam się możliwości w postaci wolontariatu młodzieżowego czy nawiązania bliskiej relacji ze szkołami. Teraz już wszystko zależy od nas, od tego, czy skorzystamy z tej szansy. (pracownik kina Fenix).Relacje na facebooku kina:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1024642897574463.1073741923.164365706935524&type=3

3. WOLONTARIAT W KINIE

To propozycja działań pozwalających kinu poznać podstawowe zasady pracy z wolontariuszami oraz zainicjować proces tworzenia grupy wolontariuszy wokół kina.

Kiedy można zastosować : w sytuacji, gdy kino nie może nawiązać dłuższych relacji z grupą młodzieży/seniorów, kiedy w kinie „brakuje rąk do pracy”. Wolontariat to propozycja kin myślących długoterminowo o swoich działaniach. Wolontariat przynosi niezwykłe korzyści i pomoc nie tylko w codziennych działaniach, ale i w perspektywie długoterminowej.

Dla kogo: istotą działania jest intensywne zaangażowanie możliwie szerokiego zespołu kina w budowanie programu wolontariatu. To dobra propozycja dla kin, które organizują cykliczne wydarzenie/wydarzenia – np. przeglądy, festiwale, które mogą w intensywny sposób i powtarzalny zaangażować grupę wolontariuszy.

FORMY WSPARCIA

W ramach współpracy proponujemy:

 • 6 dni stacjonarnego merytorycznego wsparcia Latającego Animatora Kultury, Socjologa lub designera, który swoim doświadczeniem, wiedzą, zdolnościami organizatorskimi będzie wspierał realizację projektu w każdym z kin. (więcej o Latających Animatorach Kultury dowiesz się z filmu: https://vimeo.com/146230765)
 • materiały edukacyjne -zestaw ćwiczeń dotyczący organizacji konkretnego wydarzenia,
 • produkcja wypracowanych wydarzeń,
 • konsultacje on-line.

Udział w projekcie jest odpłatny:

 • 6 dniowego wsparcia wraz z materiałami szkoleniowymi oraz kosztami produkcji wydarzenia/narzędzia) -6500 zł netto (maksymalnie 50% wskazanej kwoty może dofinansować Filmoteka Narodowa),
 • konsultacje on-line (usługa dodatkowo płatna –500zł netto).

Kina zainteresowane udziałem w programie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie zgłoszenia na zamieszczonym formularzu adres.
Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do 5 grudnia2016 roku.
Maksymalny czas realizacji projektu to 4miesiące.

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONTAKT

Szczegółowych informacji udziela:
Eliza Gryszko
e-mail: dobrepomyslye@gmail.com

Informacje o realizatorze: Realizatorem projektu Dobre Pomysły „ę” Sp.z.o.o. Jedynym właścicielem spółki jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (www.e.org.pl) organizacja pozarządowa specjalizująca się w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Działania realizowaćbędąeksperci i animatorzy skupieni w Sieci Latających Animatorów i Socjologów Kultury.