Projekty

Archiwum kultury filmowej

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 ARCHIWUM KULTURY FILMOWEJ

Archiwum Kultury Filmowej to projekt realizowany przez Sieć Kin Studyjnych i Bibliotekę Filmoteki Narodowej –Instytutu Audiowizualnego. Projekt ma charakter otwarty. Skierowany jest w pierwszej fazie do kin skupionych wokół  Sieci Kin Studyjnych i Dyskusyjnych Klubów Filmowych.  U źródeł  tej inicjatywy leży przekonanie o konieczności zgromadzenia w jednym miejscu rozproszonych świadectw  polskiej kultury filmowej, tak aby osoby zainteresowane, czyli  kinomani, historycy kultury, regionaliści, filmoznawcy mogli bez problemu dotrzeć do  nich.  Mamy poczucie misji  - zachowania  dla przyszłych pokoleń tych materiałów, dokumentów, druków, które są źródłem wiedzy o rozwoju kultury  filmowej w Polsce.  Zgodnie z ideą tego projektu osoby, kina czy instytucje, które przekazują nam materiały do archiwum, będą naszymi  partnerami.  Liczymy na Państwa udział w przygotowaniu notacji filmowych, wyszukiwaniu materiałów, ich wstępnym opisywaniu oraz w miarę możliwości  we wskazaniu ich statusu prawnego. Każda osoba lub instytucja, która przekazuje materiały do archiwum,  zostaje uwidoczniona na liście współpracowników projektu.

Mamy nadzieję, że dla animatorów kultury dużą satysfakcją będzie włożenie w to archiwum także cząstki swojej pracy.

FINA jest szczególnie predestynowana  do realizacji tego projektu – jest obecnie największą instytucją filmową o bardzo szerokim zakresie kompetencji.  Jednocześnie sama animuje i koordynuje działania w zakresie kultury i edukacji filmowej , ściśle współpracuje ze wspomnianą Siecią Kin Studyjnych, a także z ruchem DKF. Z drugiej strony ma wysokie kompetencje w zakresie archiwizacji, a przede wszystkim prowadzi największą w Polsce fachową  bibliotekę filmoznawczą.

Planujemy docelowo stworzenie takiego repozytorium w oparciu o zebrane materiały od Państwa oraz zbiory własne.

Materiały dokumentacyjne i audiowizualne, które planujemy zbierać w naszym Archiwum według rodzajów i kategorii:

1. Materiały audiowizualne, w tym przede wszystkim zapisy amatorskie, rejestracje spotkań i wydarzeń przygotowywane przez same kina.

2. Notacje filmowe, czyli rejestracje filmowe rozmów z osobami prowadzącymi kina i wieloletnimi pracownikami, a także ze stałymi bywalcami, którzy pamiętają ciekawe historie z życia kina. 

Jeśli chcieliby Państwo samodzielnie zrealizować taką notację, prosimy o kontakt w celu ustalenia danych technicznych. Oferujemy uniwersalny kwestionariusz pytań, który z pewnością warto wzbogacić także o zapytania sprofilowane pod kątem Państwa kina.

3. Fotografie archiwalne dotyczące wyglądu samego kina, jak też wszelka dokumentacja w postaci zdjęć z imprez filmowych, spotkań i dyskusji.

4. Zdjęcia wykonane obecnie na potrzeby naszego projektu. To pakiet zdjęć, które prezentują widok kina zarówno z perspektywy jego wnętrza,  jak też z zewnątrz, czyli budynek, widownia, sala projekcyjna, kasa i hol.

5. Wszelkie druki wydawane przez kino, czyli pogramy, okolicznościowe broszury, afisze, plakaty, zaproszenia, bilety, pocztówki oraz inne.

6. Wybrana dokumentacja aktowa z przeszłości, którą możemy pokazać jako świadectwo funkcjonowania kin w okresie PRL-u , w latach 90. czy też w XXI wieku. Przykładowo są to regulaminy, plany widowni, raporty kasowe, korespondencja, np. ta  związana z zaproszeniem znanych twórców, która daje historyczną wiedzę o funkcjonowaniu kin od kuchni.

7. Materiały prasowe na temat kin, szczególnie wycinki z lokalnych czasopism.

8. Prywatne archiwa pracowników kin (dyplomy, legitymacje, zdjęcia), jak też widzów (zbiory biletów, notatniki z tytułami oglądanych filmów, zeszyty z wycinkami prasowymi).

Liczymy na odzew i przekazywanie materiałów do Biblioteki FINA.

Przygotujemy odpowiednie formularze związane z przejmowaniem zbiorów oraz z ich skanowaniem  i planowaną  prezentacją w sieci. Będziemy również sprawdzać materiały pod kątem praw autorskich. Jeśli będzie to konieczne, nawiążemy kontakt z właścicielami praw do wybranych obiektów z prośbą o wyrażenie zgody na ich publiczną prezentację.

Jeśli z różnych względów nie będzie możliwe przekazanie nam oryginalnych obiektów, zwracamy się z prośbą o udostępnienie nam ich do zeskanowania albo o cyfryzację tych materiałów we własnym zakresie. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów technicznych.

Kontakt: Adam Wyżyński, Biblioteka FINA

mail: adam.wyzynski@fina.gov.pl, tel. 22 1824526

 

AKTUALNOŚCI Z ARCHIWUM KULTURY FILMOWEJ

 

Archiwum Kultury Filmowej, projekt realizowany przez Sieć Kin Studyjnych i Bibliotekę Filmoteki Narodowej–Instytutu Audiowizualnego, został uruchomiony. Napłynęły już do nas pierwsze deklaracje współpracy oraz pierwsze materiały. Rozpoczęliśmy prace  nad przygotowywaniem przykładowej prezentacji w oparciu o zbiory własne i przekazywane przez kina.

W zamierzeniu  to wirtualne archiwum będzie połączone z biblioteką cyfrową FINA, gdzie wszystkie prezentowane obiekty zostaną powiązane  tematyczne w grupy  i  starannie opisane.

W związku ze stanem pandemii w Polsce wstrzymujemy na razie prace związane z notacjami filmowymi. Natomiast uważamy, że jest to właśnie czas sprzyjający porządkowaniu starych dokumentów, w którym warto  skoncentrować się na wyszukiwaniu papierowych archiwaliów oraz na ich cyfryzacji. Prosimy zatem Państwa o przejrzenie archiwów w celu wyszukania ciekawych materiałów dokumentujących historię  i współczesność kin.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, interesują nas zdjęcia archiwalne samych budynków oraz imprez, wszelkie druki wydawane przez kina, wybrana dokumentacja aktowa, materiały prasowe, a także materiały z prywatnych zbiorów.

Jeśli z różnych względów nie będzie możliwe przekazanie nam oryginalnych obiektów, zwracamy się z prośbą o udostępnienie ich nam do zeskanowania albo o cyfryzację tych materiałów we własnym zakresie. Najlepszym formatem do archiwizacji jest zapisywanie plików w formacie TIFF.

Poniżej przypominamy dokładny wykaz kategorii materiałów, którymi jesteśmy zainteresowani.

1. Fotografie archiwalne dotyczące wyglądu samego kina, jak też wszelka dokumentacja w postaci zdjęć z imprez filmowych, spotkań i dyskusji.

2. Zdjęcia wykonane obecnie na potrzeby naszego projektu. To pakiet zdjęć, które prezentują widok kina zarówno z perspektywy jego wnętrza,  jak też z zewnątrz, czyli budynek, widownia, sala projekcyjna, kasa i hol.

3. Wszelkie druki wydawane przez kino, czyli pogramy, okolicznościowe broszury, afisze, plakaty, zaproszenia, bilety, pocztówki oraz inne.

4. Wybrana dokumentacja aktowa z przeszłości, którą możemy pokazać jako świadectwo funkcjonowania kin w okresie PRL-u , w latach 90. czy też w XXI wieku. Przykładowo są to regulaminy, plany widowni, raporty kasowe, korespondencja, np. ta  związana z zaproszeniem znanych twórców, która daje historyczną wiedzę o funkcjonowaniu kin od kuchni.

5. Materiały prasowe na temat kin, szczególnie wycinki z lokalnych czasopism.

6. Prywatne archiwa pracowników kin (dyplomy, legitymacje, zdjęcia), jak też widzów (zbiory biletów, notatniki z tytułami oglądanych filmów, zeszyty z wycinkami prasowymi).

Kontakt: Adam Wyżyński, Biblioteka FINA

mail: adam.wyzynski@fina.gov.pl, tel. 22 1824526